We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Pochodeň

by Rapsod

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      50 CZK

     

1.
Beznaděj 02:03
Bylo tolik cílů, co dokázat jsi chtěl a pokořit všechny hranice však při první jsi ještě nevěděl že tvůj život vaří se na lžičce Z tvého života mizí všechny hodnoty zůstává jen jedno a to pocit nicoty Do tvého mozku jde impuls jediný zničené tělo stále se ptá proč? krást, vařit, brát to je život pudový stojíš na mostě, hlubina volá skoč! Mít tu možnost skončil bys hned pocity strachu z lebky chcou vyletět -------------------------- There was so many goals you wanted to achieve and to break all the boundaries but at the fi rst you haven’t known that your life is boiling on the spoon Away from your life that’s where your values disappear the only thing that stays is the feeling of emptiness Into your brain there goes the only impulse your destroyed body asks you why? to steal, do drugs, that’s the instinct leading your life you’re standing on the bridge, the deep calls JUMP! If you only had the chance you would cut it down right now the feeling of fear want to fl y out of the crane
2.
Houstne dým 02:02
Možná že už včera já i ty měli jsme být jen popel jak je možné, že tak dlouho smějeme se vlastní černý stopě Tam kde slunce zapadá a horizont z betonu a šedi na scenérii vlastní zkázy Možná že už včera já i ty měli jsme pozorovat konec ale dny plynou jakoby nic jen houstne dým a padá listí a s každou polucí a s každou kapkou krve zacláníš zrak nechceš nic vidět ------------------ Maybe you and me should have been burned to ashes yesterday how it is possible we’re laughing at our black trace for such a long time Where the sun sets behind the horizon of concrete and grey on the scenery of doom of our own Maybe you and me should have been watching the end but the days pass as nothing happened only the smoke gets thicker and the leaves fall down With every pollution with every drop of blood you shield your eyes you want to see nothing
3.
Vězeň XY 02:09
Tvůj život byl jako sen vážený muž se spoustou poct probuzení, osudný den zabušení na dveře zmatený pohled, hluboká noc dva páry rukou táhnou tě ven Zavřený do čtyř stěn píšeš na zeď své sdělení zavřený do čtyř stěn nevíš zda bude někdy přečtený Nevíš jak dlouho, necítíš vinu malinká místnost, ty jsi tu sám palčivá bolest, strach o rodinu kolikrát ještě, duševně znaven už jenom čekáš, vždycky jsi věděl řada se krátí, smířen s osudem Vězeň XY ----------------- Your life was like a dream respected man with many awards awaking, the fateful day knocking on the door confused look, the deep night two couples of arms pulling you outside Locked between the four walls writing your message on them locked between the four walls not knowing if it will be ever read You don’t know how long, don’t feel guilty A tiny room, you’re alone here acrid pain, worried about your family How much more, psychically tired You’re only waiting, you’ve always known the queue is shortening, resigned to your fate Prisoner XY
4.
Řeka 02:16
Ráno za ránem, noc střídá den život plyne jako voda v řece stereotyp tupí kamenům hrany voda odnese všechny sny pryč Lhali nám a okradli o naše sny hnali nás po proudu, zatlačili oči proud řeky unáší moje tělo dál už nemám vůbec žádnou podporu proud řeky unáší moje tělo dál Naposledy snad, snad někdy v dětství jsem zažíval alespoň nějaký pocit je těžší a těžší se na chvíli zastavit je těžší a těžší se tam vrátit zpět ------------- Morning after morning, the night comes after day the life passes like water in the river the stereotype blunts the edges of stones water takes away the dreams They lied to us and have stolen our dreams they chased us down the fl ow, made our eyes shut The river takes my body away I have no more support the river takes my body away Maybe the last time, maybe in my childhood I felt at least something it’s harder and harder to have a little break it’s harder and harder to have a little break
5.
Je to řež… Revoltuju proti rudé minulosti jsem podnikatel s vilou a vírou, s vilou a vírou všechno je dovoleno Už nestojím frontu na rakev jezdím v ní každej den Žeru a šukám úplně všechno seru na Karla Vachka odjíždím do Chorvatska ---------------- It’s a fight… I’m revolting against the red past I’m a businessman with a mansion and faith, with a mansion and faith: everything’s allowed I’m in the queue for my coffi n no more drive it every day I guzzle and fuck absolutely everything fuck Karel Vachek I’m leaving to Croatia
6.
Na útěku 01:54
Psancem až do konce a s dechem na zádech za běhu a ve střehu naučit se žít Bezesná noc když není kam jít kam se skrýt před jejich pastmi Úsvit nad městem, odchod bez loučení kilometry černýho asfaltu čekají beton a pumpy, dny rychle plynou když nečekáš na znamení Lokty dávají najevo kde je tvoje místo -------------------- An outlaw ‘till the end with someone breathing at your back running and on alert you’re learning to live Sleepless night there’s nowhere to go nowhere to hide from their traps Dawn above the town, depart without goodbyes miles of black asphalt are waiting for you concrete and gas stations, days pass so quickly when you’re not waiting for the signs The elbows are telling you where is your place
7.
Za plotem 02:02
Náš příběh začínáme na konci města v domě za plotem, kde místnost byla prázdná první facky padali, zatnuli pěsti když je hnali z města, dělali že nic nevidí náš příběh pokračuje u večerních zpráv střepy na chodníku, dým se k nebi zvedá Rány se vrátí tam odkud přišly Muž kroutí hlavou, jakoby nevzpomínal Na děcka odvedle, které museli odejít ---------------- Our story begins at the end of the town in a house behind the fence, there was an empty room the fi rst slaps, clenched fi sts when they have chased them out of the town, pretending to see nothing our story continues with the evening news shards on the pavement, the smoke rises up to the sky Wounds will return where they came from A man shaking his head as he doesn’t remember The kids next door who had to leave
8.
Sekta 02:01
Uvnitř tvojí sekty jsou stanovená pravidla získáváš respekt a kredit nedíváš se do stran Nesnáším tvojí sektu Přísný pohledy a pózy za kterýma už nic není nehrajem vaší hru zůstáváme sami sebou Černá barva vítězí za obzorem už nic není černá barva vítězí za obzorem už nic není -------------- Within your sect the rules are set you gain respect and credit you don’t look to the sides I hate your sect Strict looks and poses nothing is behind them we don’t play your game we stay ourselves Black colour wins there’s nothing behind the horizon Black colour wins nothing behind the horizon
9.
Pochodeň 01:42
Impérium musí padnout hadí hlava chytla svůj ocas Vrhejte pochodeň Impérium musí padnout zvířata se stáhla do hor celá města polyká zem když začal páchnout dým ----------------------- The empire has to fall down snake’s head chase its tail Throw the torch The empire has to fall down animals have moved to mountains The soil swallows whole towns when the smoke began to stink
10.
Chci mít skvělej život mám strach, mám strach že mi ujede vlak pořád nemám všechno chci do rajský zahrady nemám strach, nemám strach že mi nejde karta satan dělá slevy Kupuj – jediná informace kupuj – cílená provokace kupuj – zákonná manipulace kupuj – work, buy, consume…die! Jsem král svýho pásu ve stoje, ve stoje s bratry sdílím tajemství jak přechcat čas abych poznal spásu prostoje, prostoje zmetky posílám bohům mám rád, když to má smysl v rajský zahradě ---------------- I want a perfect life I’m afraid, I’m afraid that I will miss my train I still don’t have everything I want to enter the gardens of Eden I’m not afraid, I’m not afraid that it’s not my card Satan makes the sales Buy it – the only information Buy it – directed provocation Buy it – law’s manipulation Buy it – work, buy, consume…die! I’m the king of my working belt standing up, standing up I share secrets with the brothers how to waste the time until I gain the salvation idle time, idle time I send the wrecks to gods I like when it makes sense in the gardens of Eden

credits

released October 1, 2012

license

all rights reserved

tags

about

PHR Czech Republic

contact / help

Contact PHR

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Pochodeň, you may also like: